degoudenkoepel.nl

 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene aanbod van workshops, cursussen, behandelingen- en betalingsvoorwaarden van

De Gouden Koepel

www.degoudenkoepel.nl
e-mail: info@degoudenkoepelr.nl

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Betalingen
Artikel 5. Communicatie
Artikel 6. Overmacht
Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1. Definities
Degoudenkoepel.nl heeft een website gecreëerd waarop workshops, cursussen en behandelingen worden aangeboden. Mensen die hun kennis willen vergroten kunnen via Degoudenkoepel.nl een workshop of cursus vinden die voor hun geschikt is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen en behandelingen van Degoudenkoepel.nl.

2.2 Degoudenkoepel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Degoudenkoepel.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW, welke voor bedrijven is terug te vorderen.

3.2 Degoudenkoepel.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Om verzekerd te zijn voor deelname aan een workshop c.q. cursus bij Degoudenkoepel.nl is het aan te raden het desbetreffende bedrag door overboeking per bank te voldoen.

 4.2 Zonder bericht van afmelding binnen 24 uur van aanvang workshop c.q. cursus bij Degoudenkoepel.nl wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5. Communicatie
Degoudenkoepl.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van workshops, cursussen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

Artikel 6. Overmacht
Degoudenkoepel.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van workshops, cursussen of behandelingen op te schorten,

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 


E-mailen
Bellen
Map
Info