degoudenkoepel.nl

 

 

Magnetiseren

 Geschiedenis

Reeds eeuwenlang is het magnetisme een bekend verschijnsel in alle landen van de aarde. De Egyptenaren waren zeer bedreven in het toepassen van magnetisme  voor genezingsdoeleinden.  Maar niet alléén in Egypte, ook zien we dat het voorkomt in Mesopotamië en Aziatische landen. 

In de 18e eeuw kwam Franz Anton Mesmer (1734-1815) met de leer van het bezielde of dierlijke magnetisme, dit word ook wel het mesmerisme genoemd. Hij ging uit van de algemene aantrekkingskracht die hemellichamen op elkaar uitoefenen. Hij kwam met de opvatting dat van de planeten een bepaalde invloed naar het menselijk of dierlijk lichaam gaat. Hierdoor kan de energiestroom de balans herstellen tussen lichaam en ziel met behulp van de universele energie die overal aanwezig is. 

Wat is magnetiseren?

Door middel van handoplegging is de genezer in staat eigen energie aan de cliënt te geven. De magnetiseur legt zijn/haar handen op diverse plaatsen op het lichaam van de cliënt, hoofd, rug, buik en de benen. Plekken waar bijvoorbeeld energetisch blokkades of pijn bevinden worden behandeld. Vaak ervaren cliënten tijdens of na de behandeling lichamelijke en/of geestelijke gewaarwordingen. Zij ondervinden dan koud of warm gevoel, tintelingen of emoties. Na de behandeling voelen zij zich ontspannen.

Behandelingen

Sommige mensen komen bij een paranormaal genezer als een arts geen afdoende behandeling en/of medicatie voor handen heeft. Ook  zijn er mensen die een behandeling willen omdat ze moeite hebben om zich te kunnen ontspannen of 'vast' zitten in hun lichaam, hierdoor kunnen energiebanen geblokkeerd worden.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en duur van de klachten.

  • Een klacht of kwaal mag alleen behandeld worden, nadat de cliënt verklaard heeft hiervoor een bevoegd medicus bezocht te hebben;
  • Behandeling of aanwijzing van de behandeld medicus mogen niet doorkruist worden;
  • De genezer stelt geen medische diagnose vast;
  • De cliënt dient tijdens de behandeling zijn schoenen uit te trekken, als men schoenen draagt die rubberen zolen hebben zal dat invloed hebben op de behandeling.

Stoelbehandeling (ongeveer 30 minuten)   € 25,00

Totale behandeling, duur ongeveer 60 minuten   € 45,00
(stoelbehandeling en massagetafelbehandeling)    

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info